Tiền cổ

Lịch sử tên gọi của tiền

Theo thần thoại La Mã , Nữ thần IU-NÔ là người chuyên báo trước các hiểm họa . Do đo , người La Mã đã đặt xưởng đúc tiênd trong đền thờ của bà và suy tôn bà là vị thần tiền tài của họ .

Từ coin trong tiếng anh là nhưng đồng tiền kilooaij . Nó bắt nguồn từ tiếng La-Tinh :" ku-nê-út " Có nghĩa là cái nêm ( Vì khuôn tạo ra các đồng xu rất giống cái nêm .

Từ Đô- la bắt đầu từ ở vung Bô-hê-mia ở các mỏ bạc . Các xưởng đuc tiền lúc bấy giờ được đặt ở Iu-him-sta-lơ . Dần dần , mọi người quen gọi nó là ta-lơ . Sau một thời gian họ gọi thành Đô-la .

Từ "dime " trong tiếng Anh biểu thị 10 xu bắt nguồn từ tiếng La tinh " de-xi-mút " có nghĩa là thứ 10 . Đồng xen của Mỹ được du nhập từ tiếng Pháp có nghĩa 100 xen được 1 $ . Người Pháp du nhập từ này của tiếng La tinh "xen-tum " .

Đồng bảng Anh bắt nguồn từ tiếng La tinh "Pôn-đo " là đơn vị đo trọng lượng .
Đồng pê-xo của Tây Ban Nha và đồng Lia cũng là đơn vị đo trọng lượng
Đồng Phờ-răng của Pháp bắt nguồn từ " Phờ-răng-kô-run-Rếch " có nghĩa : Vua của người Phờ răng
Đồng Sô-lơ của Pêru theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là mặt trời
Đồng "ban-boa " của Panama là tên của một nhà khoa học vĩ đại
Đồng Boliva được gọi để tưởng nhớ người anh hùng dân toccj Si-mon Bo-li-via ( 1783 -1830 ) . Người có công giải phóng các quốc gia Nam Mỹ chống lại sự áp bức , bóc lột của Tây Ban Nha và Bồ Đồng Nha và giúp họ giành lại lại độc lập của dân tộc họ .

Sưu tầm