Tiền cổ

Lịch sử tiền

Lịch sử ra đời của tiền tệ Việt Nam

  Lịch sử ra đời của tiền tệ Việt Nam   Xuôi dòng lịch sử để thấy đã có rất nhiều thay đổi trong việc in ấn đối với đồng tiền của nước Việt Nam Thời Bắc thuộc Căn cứ vào các hoạt động khảo cổ, thời [...]
 

Lịch sử xuất hiện của tiền Việt Nam

Từ khi xuất hiện cho đến nay, đồng tiền không chỉ dừng lại vai trò là vật trung gian kinh tế mà còn tham gia vào các hoạt động xã hội, tín ngưỡng khác.Đồng tiền Khai Nguyên thông bảo. Từ mục đích thay [...]
 

Lịch sử những lần đổi tiền ở Việt Nam

Kể từ ngày 1/12/1945, khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành đồng tiền đầu tiên kể từ sau Cách Mạng Tháng Tám, lúc đó là đồng tiền nhôm loại 2 hào, cho đến nay chúng [...]
 

Lịch sử tên gọi của tiền

Theo thần thoại La Mã , Nữ thần IU-NÔ là người chuyên báo trước các hiểm họa . Do đo , người La Mã đã đặt xưởng đúc tiênd trong đền thờ của bà và suy tôn bà là vị thần tiền tài của họ . Từ coin trong [...]
 

Tiền giấy

Tiền giấy, thường được gọi là giấy bạc ngân hàng, là một công cụ có thể chuyển nhượng được, một kỳ phiếu do một ngân hàng phát hành phải trả cho người cầm nó, được sử dụng làm tiền tệ, và theo nhiều phạm [...]
 

Tiền là gì ?

Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và [...]