Tiền cổ

Tiền cổ - Mua bán tiền cổ - Bộ sưu tập tiền cổ

Tiền cổ, cũng như những cổ vật khác, khiến nhiều người “chết mê chết mệt” bởi chứa đựng những giá trị lịch sử độc đáo. Từ đồng tiền cổ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, hậu thế có thể biết được sự biến thiên của lịch sử qua từng giai đoạn, cả những dâu bể đời người, những vương triều trầm luân, hưng phế theo thời gian....

 

Bộ sưu tập tiền cổ

Tìm hiểu lịch sử tiền cổ

Lịch sử ra đời của tiền tệ Việt Nam

Lịch sử ra đời của tiền tệ Việt Nam

  Lịch sử ra đời của tiền tệ Việt Nam   Xuôi dòng lịch sử để thấy đã có rất nhiều thay đổi trong việc in ấn đối với đồng tiền của nước...

Lịch sử xuất hiện của tiền Việt Nam

Lịch sử xuất hiện của tiền Việt Nam

Từ khi xuất hiện cho đến nay, đồng tiền không chỉ dừng lại vai trò là vật trung gian kinh tế mà còn tham gia vào các hoạt động xã...

Lịch sử những lần đổi tiền ở Việt Nam

Lịch sử những lần đổi tiền ở Việt Nam

Kể từ ngày 1/12/1945, khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành đồng tiền đầu tiên kể từ sau Cách Mạng Tháng Tám, lúc đó là đồng...

Lịch sử tên gọi của tiền

Lịch sử tên gọi của tiền

Theo thần thoại La Mã , Nữ thần IU-NÔ là người chuyên báo trước các hiểm họa . Do đo , người La Mã đã đặt xưởng đúc tiênd trong...